Sine Van Menxel is een observator. Door middel van analoge fotografie concretiseert ze de vluchtige dans tussen licht, tijd, materie en textuur. In haar werk vervlecht ze haar eigen leven met andere natuurlijke en menselijke constructies.

Ze weigert de positie van verteller. Los van theorie en illustratie activeert ze de visuele intuïtie van de kijker. Door de werkelijkheid van de dingen rondom haar te spiegelen met de gefotografeerde werkelijkheid, creëert ze een poëtisch universum van hoogst eigenzinnige beelden.

Haar concretiseren is manipulatief. Fotografie wordt hier niet enkel ingezet ter observatie van de realiteit, waarheidsgetrouw zoals een schaduw dat kan zijn, maar geldt eveneens als frauduleus instrument om het alledaagse te transformeren.


Praktisch

afbeelding a-kaart