Het Merksems Artiesten Kafé, kortweg MAK, neemt ons mee naar de kust om daar kunst te beleven. Met ervaren gidsen bezoeken we het Permekemuseum, het kunstmuseum Mu.ZEE en de Beliard gebouwen waar een deel van Art Collection Vanmoerkerke gehuisvest is.

Permeke

Constant Permeke (1886-1952) kan beschouwd worden als één van de grote vertegenwoordigers van het Vlaamse Expressionisme en is een belangrijke figuur in de Belgische kunstgeschiedenis.

Verscholen in het Brugse ommeland ligt het Permekemuseum. Het museum is gehuisvest in 'De Vier Winden', een modernistisch woonhuis met beeldhouwatelier, dat kunstenaar Constant Permeke in de periode 1928-1930 liet bouwen door zijn vriend-architect Pierre Vandevoort. Deze baseerde zich voor de uitvoering op ruwe schetsen van Permeke zelf. Constant Permeke bleef er wonen tot aan zijn dood in 1952.

Het was de wens van de kunstenaar om na zijn dood zijn huis open te stellen voor het publiek. Deze wens vond gehoor bij de Provincie West-Vlaanderen: het huis en de inboedel werden in 1956 aangekocht, maar het geheel werd pas in 1961 als museum ingericht. Terzelfder tijd kocht de Provincie de zuidelijk gelegen percelen waardoor de oorspronkelijke tuin veel groter werd.

Beliard gebouw - Art Collection Vanmoerkerke

De collectie Vanmoerkerke streeft ernaar werken van de beste van Europese en Amerikaanse hedendaagse kunstenaars in de schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie en video te verzamelen. We bezoeken het Beliard gebouw waar we een deel van de collectie kunnen bezichtigen.

Mu.ZEE

Mu.ZEE is het kunstmuseum aan zee voor Belgische kunst met een maximale openheid en toegankelijkheid. Mu.ZEE creëert een actieve ruimte voor publiek en kunstenaars waar op een ongedwongen, vrije en creatieve manier met kunst kan omgegaan worden.

Het museum herbergt een rijke collectie kunst ontstaan uit de samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en Stad Oostende. Zij vertelt verhalen met een unieke collectie Belgische kunst van 1830 tot op heden. Deze specifieke collectievorming maakt haar uniek in het Vlaamse museumlandschap. Via het collectiebeleid en het tentoonstellingsprogramma is het de bedoeling dat Mu.ZEE steeds in dialoog staat met het internationale kunstgebeuren.

08.00 uur: vertrek met bus
10.00 uur: bezoek Permeke museum
12.00 uur: lunch
13.00 uur: bezoek aan het Beliard gebouw (privécollectie Vanmoerkerke)
15.30 uur: bezoek Mu.Zee
17.30 uur: afterdrink
18.30 uur: aankomst in Merksem


Praktisch

genre
prijzen
  • Basis: 55 euro
locatie
  • Op locatie

Extra

€ 55 - incl. bus, inkomtickets, gidsen, lunch en afterdrink